top of page

 

ONZE KIJK.
Sponsoring houdt meer in dan het verkrijgen van extra financiële middelen. Een werkbare en effectieve samenwerking ontstaat alleen als sponsor én gesponsorde organisatie elkaars doelstellingen onderschrijven en hieraan samen invulling willen geven. Bij RSM staat wederkerigheid in de afspraken die we maken dan ook altijd centraal.   

HOE GAAN WE TE WERK?
Samen met onze opdrachtgevers inventariseren we de mogelijkheden. We onderzoeken de toegevoegde waarde van uw organisatie of evenement als sponsordoel. Stellen zinvolle sponsorpakketten vast én zoeken naar geschikte partners. RSM begeleidt dit proces zonder de identiteit en uitgangspunten van uw organisatie uit het oog te verliezen.   

WAT KUNNEN WE?
Sponsorbeleid formuleren en sponsors werven. We ontwikkelen creatieve sponsorconcepten en maken uw organisatie of evenement zo interessant mogelijk voor mogelijke partners. Daarnaast adviseert RSM over het effectief inzetten van sponsoring binnen uw communicatiestrategie.

SPONSORING

bottom of page